جزییات دوره آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاران

توضیحات دوره

دوره آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاران

به مدت 16 ساعت

ویژه مهندسین محترم انجمن پیمانکاران عمرانی استان

تاریخ برگزاری دوره : 1403/4/3 لغایت 1403/4/4

تاریخ برگزاری آزمون : 1403/4/12  لغایت  1403/4/25 

توضیحات سرفصل

1- قوانین و مقررات حاكم بر طرح‌هاي عمراني كشور

1-1-     معرفي نظام فني اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور

1-2-     معرفی قوانین کلان کشور از دیدگاه طرح های تملک دارایی سرمایه ای

1-3-     تحلیلی از وضعيت کنونی طرح‌هاي عمراني كشور

1-4-     قوانين حاكم و فرايند شكل‌گيري طرح

1-5-     ارزيابي فني و اقتصادي طرح

2-          روش های اجرای طرح های عمرانی

2-1-     کارفرما، ذی نفعان، شرکا، تأمین کننده مالی، مشاور وپیمانکار

2-2-     انواع سیستم های اجراي پروژه

2-2- روش های تأمین مالی پروژه

3-       تشخیص صلاحیت و ارجاع کار

3-1- تشخيص صلاحيت و انتخاب مشاور و مدير طرح

3-2- تشخيص صلاحيت و انتخاب پیمانکار

3-3- پيمانكار در نظام دو عاملي،‌ سه‌عاملي و چهار عاملي

مخاطبین دوره
اهداف دوره
منابع آموزشی
تقویم آموزشی

یک شنبه

1403/04/03

06:00 - 12:00

دو شنبه

1403/04/04

06:00 - 12:00

نظرات کاربران