جزییات دوره احکام اسلامی در خانواده

توضیحات دوره

دوره احکام اسلامی در خانواده 

به مدت 4 ساعت

کلیه کارکنان متأهل در ادارات و سازمان های دولتی استان

 

توضیحات سرفصل

  1. معرفی دوره ، اهمیت و ضرورت آن
  2. طرح مساله (ارائه چند نمونه از عدم رعایت حقوق در خانواده و تاثیر آن در خانواده و مسائل جامعه)
  3. جایگاه احکام در خانواده
  4. حقوق متقابل زوجین
  5. احکام مالی خانواده
  6. احکام فقهی و تکلیفی در زندگی
  7. احکام پزشکی مرتبط با خانواده

 

مخاطبین دوره
کلیه کارکنان متأهل در ادارات و سازمان های دولتی استان
اهداف دوره
منابع آموزشی
تقویم آموزشی
نظرات کاربران