درباره ما

معرفی مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری استان:

 

مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده­نگری از سال 1371 تحت ­عنوان نمایندگی مرکز آموزش مدیریت دولتی (تهران)و با هدف گسترش و توسعه آموزش­های ضمن خدمت ویژه کارکنان دولت (که تا تاریخ یاد شده عمدتاً در تهران برگزار می­شد) و در راستای تسهیل وایجاد بستر مناسب جهت دسترسی کارکنان شاغل درادارات استان­هابه آموزش­های مورد نیاز ،هم­زمان در تعدادی از استان­ها از­جمله همدان گشایش یافت و از بدو تأسیس با برنامه­ریزی و اجرای دوره­های آموزشی در دو بخش بلندمدت وکوتاه­مدت وفراهم آوردن فضا ووسایل آموزشی و کمک آموزشی در خور شأن کارکنان محترم به ارائه خدمات آموزشی پرداخت.مجوز برگزاری دوره­های بلندمدت که بر­اساس سیاست­های کلان دولت­های وقت و پس از جنگ تحمیلی شکل گرفته بود، در سال 1382 لغو گردید. درپی ادغام مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مراکز استانی با عنوان جدید مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، با تمرکز بر وظیفه و رسالت اصلی خود (آموزش­های ضمن خدمت) برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه­مدت را (براساس سیاست­ها و اهداف مستند به فصل 9 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بخشنامه نظام جامع آموزش کارکنان دولت)، فعالیت­های خودرا ادامه دادند. در همین راستا مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان نیز همسان با سایر مراکز نسبت به انجام وظایف محوله شامل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بویژه دوره های مدیریتی و مشترک اداری و همچنین آموزش های عمومی اقدام نمود.  در سال جاری نیز تلاش و مساعی این مرکز برآن خواهد بود تا با بهره­گیری از امکانات آموزشی مناسب و استفاده از ظرفیت علمی استان و نیز دعوت از اساتید مطرح کشور و برگزاری دوره­های آموزشی  بویژه دوره های آموزشی مدیران در سطح کیفی و کمی قابل قبول ، هم­سو با نیازهای مدیریتی و شغلی ادارات و سازمان­ها،رضایت نسبی پرسنل محترم و همکاران شریف خود در ادارات و سازمان­های دولتی استان را جلب نماید. علاوه بر وظایف یادشده این مرکز از سال گذشته موضوع نظارت بر فعالیت های آموزشی ادارات و سازمان های استان را در دستور کار خود داشته و در این خصوص نیز اقدامات لازم را معمول می نماید. وظیفه محوله دیگر مرکز اعتبار سنجی مواکز و موسسات آموزشی متقاضی فعالیت در حوزه آموزش های کارکنان است که فرایند آن براساس بخشنامه 1558505 مورخ 18/9/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور جهت موسسات مذکور اعمال و در صورت واجد شرایط بودن مجوز برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در حیطه های تعیین شده به موسسات مورد اعطا می گردد. تعیین و تشخیص صلاحیت مدرسان متقاضی تدریس در حوزه آموزش های کارکنان دولت از دیگر وظایف این مرکز می باشد که سالانه و از طریق برگزاری دوره آموزشی مربوط نسبت به اعطای گواهینامه صلاحیت تدریس به مدرسان واجد شرایط اقدام می نماید.

 

×